top of page

Group

Public·77 members

Tổng hợp 10 thế mai vàng đẹp, ý nghĩa phong thủy ngày Tết


bán phôi mai vàng. Mai vàng mang thế trực bình thẳng đứng, thuôn trong khoảng gốc đến cành và cành lá gọn ghẽ, cân đối. những cây mai được tạo ra trực tiếp biểu biểu trưng bày của các quân tử quật cường, ngang, thanh cao và ngay thẳng.

Xem thêm: phôi mai vàng bến tre.


bên cạnh đó các nghệ nhân còn tạo ra thêm một số biến thể như thế trực liên chi (biểu thị sự no đủ, hạnh phúc) hay thế trực quân tử liên chi (biểu thị cho tình cảm gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm). mặc dù mọc xuống phía dưới nhưng chúng với sinh khí kiệt, cành lá cũng rất thương nghiệp. Chính vì vậy mà mai thế biểu tượng cho sức sống mạnh mẽ, luôn vươn lên bất chấp mọi cạnh tranh, nếm trở. các bạn với thể tham khảo thêm về những hình ảnh hoa mai vàng đẹp nhất không thể bỏ qua.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page